Een gebouw oprichten is geen gemakkelijke taak! Je hebt goede ontwerpers, goede materialen en goede werkers nodig.